Torrent Detail

[BDMV] Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai [Vol.1~6Fin][JP]


Torrent Name: [BDMV] Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai [Vol.1~6Fin][JP]
Torrent Hash: 4127cccde6fbbbea7ec40c2839c3cff83fd4e269
File Size: 110.15 GB
Date Added: 6 months ago
Seed: 1
Leech: 11
Category: Anime
Uploader: autonomous-prime

  [BDMV] Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai [Vol.1~6Fin][JP]

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21480 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 15096 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 398 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21588 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1184 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 1096 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 1072 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00014.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00015.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 426 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00009.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00010.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21588 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1172 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1172 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 440 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21444 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1188 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1076 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 426 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21648 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1076 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 412 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21480 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1184 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1092 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00014.clpi

  - 640 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00015.clpi

  - 664 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00016.clpi

  - 644 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00017.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00018.clpi

  - 632 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00019.clpi

  - 664 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00020.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00021.clpi

  - 660 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00022.clpi

  - 632 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00023.clpi

  - 1240 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00024.clpi

  - 956 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00025.clpi

  - 964 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00026.clpi

  - 1260 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00027.clpi

  - 1424 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - CLIPINF
  - 00028.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 398 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 1482 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 714 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - PLAYLIST
  - 00009.mpls

  - 587 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - bdmt_jpn.xml

  - 96834 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_large.jpg

  - 64511 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - META
  - DL
  - shimoseka_meta_small.jpg

  - 144 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 694 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21480 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 15096 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 398 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14266.05 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 7863.63 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 294912 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 786432 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 614400 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 216 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 1150 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21588 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1184 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 1096 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 1072 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00014.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00015.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 426 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00009.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00010.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14276.71 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 457.27 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 251904 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 829440 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 731136 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 455.64 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00010.m2ts

  - 455.94 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00011.m2ts

  - 461.77 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00012.m2ts

  - 462.11 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00013.m2ts

  - 458.89 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00014.m2ts

  - 461.93 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00015.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 192 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 998 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21588 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1172 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1172 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 1080 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 440 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14273.76 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 456.56 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 245760 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 811008 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 706560 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 456.11 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00010.m2ts

  - 462.02 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00011.m2ts

  - 461.84 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00012.m2ts

  - 461.96 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00013.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 180 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 922 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21444 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1176 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1188 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1076 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 426 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14267.54 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 456.38 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 282624 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 786432 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 675840 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 455.38 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00010.m2ts

  - 461.89 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00011.m2ts

  - 459.60 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00012.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 922 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21648 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1076 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 412 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14263.90 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 455.42 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 350208 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 786432 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 675840 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 455.85 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00010.m2ts

  - 461.82 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00011.m2ts

  - 460.01 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00012.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 204 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - index.bdmv

  - 1074 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - BACKUP
  - MovieObject.bdmv

  - 492 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00000.clpi

  - 21480 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00001.clpi

  - 496 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00002.clpi

  - 1184 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00003.clpi

  - 324 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00004.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00005.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00006.clpi

  - 2892 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00007.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00008.clpi

  - 292 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00009.clpi

  - 1088 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00010.clpi

  - 1092 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00011.clpi

  - 1084 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00012.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00013.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00014.clpi

  - 640 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00015.clpi

  - 664 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00016.clpi

  - 644 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00017.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00018.clpi

  - 632 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00019.clpi

  - 664 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00020.clpi

  - 656 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00021.clpi

  - 660 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00022.clpi

  - 632 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00023.clpi

  - 1240 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00024.clpi

  - 956 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00025.clpi

  - 964 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00026.clpi

  - 1260 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00027.clpi

  - 1424 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - CLIPINF
  - 00028.clpi

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00000.mpls

  - 398 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00001.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00002.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00003.mpls

  - 378 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00004.mpls

  - 170 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00005.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00006.mpls

  - 202 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00007.mpls

  - 1482 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00008.mpls

  - 714 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - PLAYLIST
  - 00009.mpls

  - 100.92 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00000.m2ts

  - 14259.91 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00001.m2ts

  - 69.26 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00002.m2ts

  - 455.38 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00003.m2ts

  - 387072 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00004.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00005.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00006.m2ts

  - 61.88 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00007.m2ts

  - 761856 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00008.m2ts

  - 718848 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00009.m2ts

  - 461.58 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00010.m2ts

  - 462.13 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00011.m2ts

  - 461.37 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00012.m2ts

  - 129.48 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00013.m2ts

  - 132.11 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00014.m2ts

  - 132.16 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00015.m2ts

  - 131.17 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00016.m2ts

  - 132.02 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00017.m2ts

  - 129.78 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00018.m2ts

  - 132.62 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00019.m2ts

  - 133.42 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00020.m2ts

  - 132.97 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00021.m2ts

  - 134.57 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00022.m2ts

  - 134.27 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00023.m2ts

  - 499.34 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00024.m2ts

  - 355.13 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00025.m2ts

  - 352.46 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00026.m2ts

  - 535.00 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00027.m2ts

  - 648.96 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - STREAM
  - 00028.m2ts

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - BACKUP
  - id.bdmv

  - 8.75 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0022.tif

  - 10.71 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0023.tif

  - 9.32 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0024.tif

  - 11.39 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0025.tif

  - 2.98 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0026.tif

  - 3.27 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0027.tif

  - 2.90 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0029.tif

  - 10.56 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0030.tif

  - 12.89 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0031.tif

  - 9.25 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - 2015-08-05-0032.tif

  - 3.97 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - photo.tif

  - 4.09 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - BK
  - tissue.tif

  - 13.88 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 001.png

  - 14.39 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 002.png

  - 35.85 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 003.png

  - 36.04 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 004.png

  - 5.81 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 005.png

  - 13.75 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 006.png

  - 13.82 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 007.png

  - 17.42 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 008.png

  - 19.05 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - BK
  - 009.png

  - 144 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 694 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 216 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 1150 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 192 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 998 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 180 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 922 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 180 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 922 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 204 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - index.bdmv

  - 1074 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - BDMV
  - MovieObject.bdmv

  - 104 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BDROM
  - CERTIFICATE
  - id.bdmv

  - 1.25 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - cover.png

  - 802 bytes
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - KICM-3293.cue

  - 4202 bytes
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - KICM-3293.log

  - 200.63 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150708] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 OP「B地区戦隊SOX」/SOX (wav+tif)
  - KICM-3293.wav

  - 48820 bytes
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - cover.jpg

  - 800 bytes
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - 上坂すみれ - Inner Urge.cue

  - 107.20 MB
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - 上坂すみれ - Inner Urge.flac

  - 4868 bytes
  - Audio_CDs
  - [EAC] [150722] 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 ED「Inner Urge」[アニメ盤]/上坂すみれ (flac+png)
  - 上坂すみれ - Inner Urge.log

  - 2096 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 344.05 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 1.64 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 2.72 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 1.32 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 3.38 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 5.32 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.34 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 602438 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 1.85 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 562516 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 0.98 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.15 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.13 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.17 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_40-41.jpg

  - 0.96 MB
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_42-43.jpg

  - 360248 bytes
  - SHIMONETA_VOL1
  - Scans
  - NOVEL_44.jpg

  - 957 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 261.67 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 1.60 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 2.96 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 778275 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 3.03 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 1.70 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.41 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 636370 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 1.80 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 550975 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.23 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 1.20 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.13 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 1.22 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.03 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.22 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.17 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.20 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 1.16 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.17 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.23 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_40-41.jpg

  - 2.02 MB
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_42-43.jpg

  - 431148 bytes
  - SHIMONETA_VOL2
  - Scans
  - NOVEL_44.jpg

  - 210 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 160.97 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 1.95 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 3.14 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.64 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 3.07 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 2.65 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.37 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 430157 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 1.96 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 594266 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.18 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 1.23 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.06 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.16 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 1.06 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 0.99 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_40-41.jpg

  - 1.01 MB
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_42-43.jpg

  - 726788 bytes
  - SHIMONETA_VOL3
  - Scans
  - NOVEL_44-45.jpg

  - 2032 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 368.05 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 2.09 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 2.98 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 891989 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.71 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 2.88 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 4.71 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.52 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 433444 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 1.99 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 543508 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.19 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 1.01 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 0.95 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.13 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.19 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 0.99 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.00 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 0.98 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.06 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_40-41.jpg

  - 905045 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_42-43.jpg

  - 347513 bytes
  - SHIMONETA_VOL4
  - Scans
  - NOVEL_44.jpg

  - 816 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 170.68 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 2.40 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 3.31 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.76 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 3.20 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 2.06 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.42 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 687841 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 2.20 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 562129 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.00 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 1.02 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 1.01 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.06 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.00 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.07 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.10 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.05 MB
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 369195 bytes
  - SHIMONETA_VOL5
  - Scans
  - NOVEL_40.jpg

  - 226 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - BONUS_CD
  - image.cue

  - 181.32 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - BONUS_CD
  - image.wav

  - 2.46 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - BOOKLET_01-04.jpg

  - 3.12 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - BOOKLET_02-03.jpg

  - 1.04 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - BOX_1.jpg

  - 1.66 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - BOX_2.jpg

  - 3.59 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - COVER_1.jpg

  - 5.62 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - COVER_2.jpg

  - 1.43 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - DISC_1.jpg

  - 816033 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - DISC_2.jpg

  - 2.22 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_00.jpg

  - 555445 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_01.jpg

  - 1.14 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_02-03.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_04-05.jpg

  - 1.16 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_06-07.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_08-09.jpg

  - 1.11 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_10-11.jpg

  - 1.15 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_12-13.jpg

  - 1.17 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_14-15.jpg

  - 1.13 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_16-17.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_18-19.jpg

  - 1.16 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_20-21.jpg

  - 1.19 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_22-23.jpg

  - 1.15 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_24-25.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_26-27.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_28-29.jpg

  - 1.09 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_30-31.jpg

  - 1.03 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_32-33.jpg

  - 1.08 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_34-35.jpg

  - 1.12 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_36-37.jpg

  - 1.15 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_38-39.jpg

  - 0.98 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_40-41.jpg

  - 1.16 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_42-43.jpg

  - 1.15 MB
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_44-45.jpg

  - 974194 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_46-47.jpg

  - 371751 bytes
  - SHIMONETA_VOL6
  - Scans
  - NOVEL_48.jpg

  - http://nyaa.tracker.wf:7777/announce
  - udp://open.stealth.si:80/announce
  - udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
  - udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
  - udp://exodus.desync.com:6969/announce
Torrent Download
Download .torrent
Magnet Download